Zdielať

Založili sme Centrum pre riešenie bezpečnostných incidentov

CSIRT (Computer Security Incident Response Team) centrum je zodpovedné za detekciu, vyhodnocovanie a riešenie kybernetických hrozieb.

Založenie akademického CSIRT centra je pre nás dôležitým krokom v posilňovaní našej kybernetickej bezpečnosti. Za riaditeľa centra vymenoval dekan FEI STU Vladimír Kutiš -  Ing. Štefana Balogha, PhD., ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti informačnej bezpečnosti.

Centrum má obrovský potenciál na nové projekty naviazané na vedu a výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti. CSIRT FEI STU bude týmto aktívne pôsobiť vo výchove expertov pre túto oblasť.

S narastajúcim počtom kybernetických hrozieb je pre Slovensko výchova kybernetických bezpečnostných inžinierov kľúčová.
 

Ako si podať prihlášku na FEI STU

Pozri si videá, ktoré pripravila študentka našej fakulty a získaš základné informácie, ktoré ti pomôžu pri podávaní prihlášky na Fakultu elektrotec…
Celý článok