• Aplikovaná informatika

  Zamestnanci so skúsenosťami v oblasti aplikovanej informatiky sú v dnešnej dobe pre každú dynamicky sa rozvíjajúcu firmu nevyhnutnosťou. Bez funkčného CRM, či cloudového riešenia sa moderné spoločnosti nezaobídu. Na našej fakulte ťa postupne prevedieme všetkými procesmi a základmi fungovania rozsiahlych informatických systémov.

  Chcel by si pracovať ako programátor alebo systémový analytik? Vďaka štúdiu aplikovanej informatiky prenikneš do tajov vývoja najmodernejších softvérov a moderných zariadení. Chceš vedieť ako funguje cloud, analýza BIG DATA, či softvér na riadenie dopravy?
  Opis študijného programu:
  Štúdiom tohto programu získaš okrem teoreticko-metodických zručností najmä praktickú zručnosť z architektúry počítačov, operačných systémov, algoritmizácie, programovania a zberu „big data“. Dosiahneš to štúdiom základných predmetov z informačných systémov a softvérového inžinierstva, ktoré sa prelínajú s kurzami v dvoch hlavných aplikačných oblastiach: bezpečnosť informačných systémov a modelovanie a simulácia udalostných systémov. Potom nájdeš uplatnenie v auditovaní veľkých informačných a komunikačných systémov, ako napr. elektronické bankovníctvo, ochrana citlivých dát, modelovanie work-flow procesov a vnorených systémov, pri návrhu informačných systémov a softvérových produktov všeobecne, ako aj v systémoch riadenia.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Automobilová mechatronika

  Mechatronika umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu nových produktov a aplikácií. Štúdium kladie dôraz na praktické zručnosti študentov s reálnymi zariadeniami a modernými softvérovými nástrojmi. V rámci bakalárskych, diplomových alebo výskumných projektov môžeš priamo prispieť k riešeniu problémov.

  Máš rád vecičky, ktoré fungujú automaticky? Chceš vedieť, ako fungujú lietadlá, lode, automobily, výrobky spotrebnej elektroniky, či vojenská technika? Zaujíma ťa, ako fungujú drony alebo segway? Chceš vedieť, ako funguje GPS navigácia, ABS, ESP, inteligentné senzory, aktuátory, komunikácie a množstvo ďalších systémov a dokázať ich navrhovať, programovať alebo riadiť? Si kreatívny, virtuálny aj reálny? Si na správnom mieste!
  Opis študijného programu:
  Nový atraktívny program je vstupnou bránou do veľkého „Sveta mechatroniky“, ktorá spája aplikovanú informatiku, elektroniku, automatické riadenie a mechaniku do jedného celku s kvalitatívne novými vlastnosťami. Flexibilný program umožňuje študentom zamerať sa na oblasť automobilov a elektromobilov, alebo na množstvo iných mechatronických (neautomobilových) aplikácií alebo na automatizáciu.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Elektroenergetika

  Zaujíma ťa, ako sa vyrába a distribuuje energia z tradičných alebo obnoviteľných zdrojov? Rád by si sa venoval technológiám, elektroizolačnej technike pre elektrické stroje a káblové systémy alebo riadeniu elektrických strojov? Tak neváhaj a podaj prihlášku na študijný program Elektroenergetika.
  Opis študijného programu:
  V študijnom programe Elektroenergetika nadobudneš komplexné vedomosti z oblasti výroby a prenosu, distribúcie a efektívneho využitia elektrickej energie. Získaš znalosti z oblasti svetelnej techniky, naučíš sa napríklad ako navrhnúť svietidlá pre automobily, osvetľovať priestory v domácnosti, úrade alebo priemysle. Budeš sa zaoberať technológiou nízko a vysoko napäťových zariadení. Spoznáš princíp a fungovanie elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Elektronika

  Elektronické obvody, systémy na uchovanie a prenos dát, odosielanie riadiacich signálov. To všetko v sebe ukrýva hardvér, bez ktorého by v dnešnej dobe nebol možný tak dynamický a rýchly pokrok. Počas štúdia elektroniky ťa naučíme porozumieť fungovaniu tých najzložitejších zariadení a budeš schopný navrhovať najrozličnejšie obvody a súčasti hardvéru.

  Rozmýšľal si niekedy nad tým, ako fungujú najnovšie mobilné telefóny, tablety či počítače? Vyhľadávaš rôzne technologické vychytávky? Bavilo by ťa vyvíjať novú elektroniku, analytické zariadenia, či diagnostické sondy? Tak vyplň prihlášku a začni študovať náš odbor bez prijímacích pohovorov.
  Opis študijného programu:
  Absolvent bude schopný analyzovať, navrhovať, diagnostikovať a udržiavať v prevádzke rôzne elektronické systémy. Pracovať môže ako člen alebo vedúci menšieho tímu pracovníkov v spoločenskej praxi, vo výrobných podnikoch najrôznejšieho zamerania, napr. v oblasti elektronických komunikácií, najmä v televízii, rozhlase, regionálnych audiovideocentrách, oddeleniach lekárskej elektroniky pri väčších zdravotníckych centrách, v oblasti elektronickej ochrany majetku, elektronických informačných systémov a i.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Elektrotechnika

  Počítačové videnie, elektronické prevodníky, bezvodičový prenos údajov, snímače fyzikálnych veličín, riadiace mikropočítače alebo výkonová elektronika? To všetko je dnes pevnou súčasťou meracích a diagnostických systémov, automatizovaných systémov v priemysle ako aj iných elektrických zariadení. Do tajov ich fungovania ťa vovedieme v rámci štúdia elektrotechniky spolu s vysvetlením rôznych elektromagnetických fenoménov a ich aplikácií v priemysle.

  Zaujíma ťa ako funguje svet elektrotechniky? Chcel by si sa uplatniť v priemysle, získať základnú prax už na škole, navrhnúť a postaviť komplexný merací systém?

  Chcel by si experimentovať a rozumieť nameraným údajom? Nebodaj sa chceš podieľať na vývoji nových progresívnych materiálov v elektrotechnike?
  Opis študijného programu:
  Absolventi sa uplatnia vo všetkých druhoch podnikov, spoločností a organizácií vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a procesy elektrotechniky, elektrofyziky a elektroenergetiky vo svojich výskumných, vývojových, projekčných, technických, investičných, výrobných, prevádzkových a obchodných útvaroch.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

  Zaujímaš sa o fyzikálne vedy, jadrovú fyziku a techniku, či jadrovú energetiku? Chceš sa dozvedieť viac o urýchľovačoch, jadrových elektrárňach a fyzikálnych procesoch v materiáloch? Chceš sa naučiť diagnostikovať materiály, či sa podieľať na príprave nových nanomateriálov a biomateriálov pre rôzne aplikácie?
  Opis študijného programu:
  Oboznámiš sa s fyzikálnou podstatou javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky nových progresívnych materiálov. Dozvieš sa viac o rôznych druhoch žiarenia a metódach ich detekcie. Nazrieš do tajomstiev živej hmoty pre odhalenie možností využitia bioelektronických systémov pre technické aplikácie. Prenikneš do problematiky jadrovej energetiky, či jadrovej fyziky a techniky. Počas štúdia navštíviš slovenské a zahraničné pracoviská a medzinárodné výskumné centrá, v ktorých nadobudneš skúsenosti pre tvoje ďalšie odborné pôsobenie.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Robotika a kybernetika

  Ako funguje robotický vysávač? Ako zrýchliť proces výroby a eliminovať chybovosť ľudského faktoru? Ako funguje bezpilotné lietadlo? Kedy budeme bežne používať autá bez vodičov? Má umelá inteligencia svoje limity?

  Štúdium Robotiky a kybernetiky ti zodpovie tieto a ďalšie množstvo otázok z vybranej problematiky. Počas štúdia pochopíš, ako fungujú sofistikované stroje v montážnych dielniach, navigačné prístroje vo vesmírnych centrách, aké sú princípy fungovania inteligentnej domácnosti. Ako je možné, že robot vyrieši náhodnú úlohu v reálnom čase? Vyplň prihlášku a začni študovať náš odbor bez prijímacích pohovorov.
  Opis študijného programu:
  Absolvent študijného programu Robotika a kybernetika na základe poznatkov z teórie kybernetiky a informatiky je schopný riešiť úlohy z modelovania technických, ekonomických aj biologických procesov. Je schopný programovať jednoduché aj zložité algoritmy, vrátane úloh reálneho času. Nájde široké uplatnenie v odboroch, akými sú: priemysel, bankovníctvo, biomedicína, energetika, inteligentné budovy, doprava.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Telekomunikácie

  Komunikácia na „diaľku“ predstavuje úžasný pokrok ľudstva. To, že je človek schopný zdielať svoje predstavy, myšlienky a city s ostatnými ľuďmi spoločenstva, nám umožňuje spoločné preciťovanie udalostí, spoločné premýšľanie a bádanie. Prostredníctvom internetu dnes telefonujeme, zdieľame obrovské množstvo dát. Vďaka prelomovým technologickým objavom sme v dnešnej dobe schopní komunikovať takmer s kýmkoľvek na celom svete v priebehu niekoľkých sekúnd.

  Je to zázrak? Ako je to možné? Ako sa prenáša hlas, video, obrázky, ako sa prenáša obrovský objem dátových súborov, či iné signály? Vďaka čomu sme schopní odosielať SMS či fotografie do svojich smartfónov? Počas štúdia odboru telekomunikácie prenikneš do princípov komunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb, ako aj mobilnej a satelitnej komunikácie. Samozrejme, tiež zvládneš problematiku digitálneho spracovania signálov. Jednoducho povedané, študovať tento odbor, je pre teba super perspektíva! Vyplň prihlášku a začni študovať náš odbor bez prijímacích pohovorov.
  Opis študijného programu:
  Absolvent bude schopný priblížiť širokej verejnosti možnosti telekomunikačných technológií. Uplatnenie nájde v spoločnostiach zameraných na budovanie a prevádzku telekomunikačných systémov, ale aj ako manažér projektov, konštruktér či systémový návrhár.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška

Partneri

IBM
Atos
OMS
VÚJE
ANV
Novartis
Accenture
Humusoft
MathWorks
Návrat hore