• Aplikovaná informatika

  Chcel by si pracovať ako programátor alebo systémový analytik? Chceš vedieť ako funguje cloud, analýza BIG DATA, či softvér na riadenie dopravy? Tvoja špecializácia v oblasti aplikovanej informatiky bude pre každú dynamicky sa rozvíjajúcu firmu nevyhnutnosťou. Dnes sa totiž už žiadna spoločnosť bez funkčného CRM, či cloudového riešenia nezaobíde. A nielen to. Môžeš sa stať aj žiadaným cyber security guru.

  Štúdiom aplikovanej informatiky prenikneš do tajov vývoja najmodernejších softvérov a moderných zariadení. Na našej fakulte ťa postupne prevedieme všetkými procesmi a základmi fungovania rozsiahlych informatických systémov. S tvojim know-how v oblasti bezpečnosti informačných systémov sa uplatníš v širokej škále firiem a aj pri auditovaní veľkých informačných a komunikačných systémov, ako napr. elektronické bankovníctvo, ochrana citlivých dát, modelovanie work-flow procesov a vnorených systémov, pri návrhu informačných systémov a softvérových produktov všeobecne, ako aj v systémoch riadenia.
  Opis študijného programu:
  Okrem teoreticko-metodických zručností získaš praktickú zručnosť z architektúry počítačov, operačných systémov, algoritmizácie, programovania a zberu „big data“. Dosiahneš to štúdiom základných predmetov z informačných systémov a softvérového inžinierstva, ktoré sa prelínajú s kurzami v dvoch hlavných aplikačných oblastiach: bezpečnosť informačných systémov a modelovanie a simulácia udalostných systémov.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Automobilová mechatronika

  Máš rád vecičky, ktoré bežia automaticky? Chceš vedieť, ako fungujú lietadlá, lode, automobily, výrobky spotrebnej elektroniky, či vojenská technika? Alebo drony a segway? Chceš vedieť, ako funguje GPS navigácia, ABS, ESP, inteligentné senzory, aktuátory, komunikácie a množstvo ďalších systémov a dokázať ich navrhovať, programovať alebo riadiť? Si kreatívny, virtuálny aj reálny? Si na správnom mieste!

  Mechatronika umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu nových produktov a aplikácií. Štúdium kladie dôraz na praktické zručnosti študentov s reálnymi zariadeniami a modernými softvérovými nástrojmi. V rámci bakalárskych, diplomových alebo výskumných projektov môžeš priamo prispieť k riešeniu problémov. Automobilová mechatronika odpovedá takisto na pálčivé otázky budúcnosti, ktoré jedného dňa budeme musieť ako spoločnosť riešiť. Ako znížiť spotrebu alebo urobiť automobilový priemysel viac ekologickým? Práve u nás sa môžeš zaoberať elektromobilitou alebo preskúmať možnosti vodíkových technológií.
  Opis študijného programu:
  Nový atraktívny program je vstupnou bránou do veľkého „Sveta mechatroniky“, ktorá spája aplikovanú informatiku, elektroniku, automatické riadenie a mechaniku do jedného celku s kvalitatívne novými vlastnosťami. Flexibilný program umožňuje študentom zamerať sa na oblasť automobilov a elektromobilov, alebo na množstvo iných mechatronických (neautomobilových) aplikácií alebo na automatizáciu.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Elektroenergetika

  Zaujíma ťa, ako sa vyrába a distribuuje energia z tradičných alebo obnoviteľných zdrojov? Alebo ťa láka navrhovanie svietidiel pre automobily, osvetľovanie priestorov v domácnostiach, úradoch, priemysle? Rád by si sa venoval technológiám, elektroizolačnej technike pre elektrické stroje a káblové systémy alebo riadeniu elektrických strojov? Tak neváhaj a podaj prihlášku na študijný program Elektroenergetika. Spoločnosť bola s energetikou vždy úzko spätá, no teraz je to cítiť ešte oveľa viac kvôli klimatickej kríze a rapídnemu rozvoju obnoviteľných zdrojov energie. V dnešných časoch je nesmierne dôležitá práve ich rozumná technická a ekonomická integrácia, musíme nájsť spôsob, ako ich zakomponovať do aktuálne funkčného energetického ekosystému. Ten zažíva veľmi rušné obdobie zmien a svet potrebuje stále viac odborníkov, ktorí budú téme rozumieť. Staň sa jedným z nich a vyvíjaj možnosti energetickej efektívnosti spolu s nami. Kvôli novým zeleným normám a stále prísnejšej ekologickej otázke sa o svoju budúcnosť báť nemusíš.
  Opis študijného programu:
  V študijnom programe Elektroenergetika nadobudneš komplexné vedomosti z oblasti výroby a prenosu, distribúcie a efektívneho využitia elektrickej energie. Získaš znalosti z oblasti svetelnej techniky a budeš sa zaoberať aj technológiou nízko a vysoko napäťových zariadení. Spoznáš princíp a fungovanie elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Elektronika

  Rozmýšľal si niekedy nad tým, ako fungujú najnovšie mobilné telefóny, tablety či počítače? Vyhľadávaš rôzne technologické vychytávky? Bavilo by ťa vyvíjať novú elektroniku, analytické zariadenia, či diagnostické sondy? Tak vyplň prihlášku a začni študovať náš odbor bez prijímacích pohovorov.

  Elektronické obvody, systémy na uchovanie a prenos dát, odosielanie riadiacich signálov. To všetko v sebe ukrýva hardvér, bez ktorého by v dnešnej dobe nebol možný tak dynamický a rýchly pokrok. Počas štúdia elektroniky ťa naučíme porozumieť fungovaniu tých najzložitejších zariadení a budeš schopný navrhovať najrozličnejšie obvody a súčasti hardvéru.
  Opis študijného programu:
  Absolvent bude schopný analyzovať, navrhovať, diagnostikovať a udržiavať v prevádzke rôzne elektronické systémy. Pracovať môže ako člen alebo vedúci menšieho tímu pracovníkov v spoločenskej praxi, vo výrobných podnikoch najrôznejšieho zamerania, napr. v oblasti elektronických komunikácií, najmä v televízii, rozhlase, regionálnych audiovideocentrách, oddeleniach lekárskej elektroniky pri väčších zdravotníckych centrách, v oblasti elektronickej ochrany majetku, elektronických informačných systémov a i.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Elektrotechnika

  Zaujíma ťa počítačové videnie, elektronické prevodníky, alebo bezvodičový prenos údajov, snímače fyzikálnych veličín či riadiace mikropočítače a výkonová elektronika? Potom je tu pre teba svet elektrotechniky, v ktorom budeš môcť experimentovať a rozumieť nameraným údajom, navrhovať a stavať komplexné meracie systémy, ale aj podieľať sa na vývoji nových progresívnych materiálov v elektrotechnike. Svoje uplatnenie tak nájdeš v širokej škále priemyselných odvetví a prax môžeš získať už na škole. A ešte niečo. Nečakaj žiadny nudný študijný program, ktorý ti neumožní vidieť za hranicu svojej fakulty. FEI-ka ti ponúka podieľať sa na zvučných spoluprácach nielen so SAV-kou, ale dokonca s Európskou organizáciou pre jadrový výskum. Presne tak, máme študentov elektrotechniky, ktorí svoje know-how získavajú aj priamo v Cerne. Ak si vyberieš elektrotechniku, celkom isto neoľutuješ. Prírodné zákony, ktoré budeš ovládať, majú globálnu platnosť a môžeš sa tak zamestnať kdekoľvek na svete.
  Opis študijného programu:
  Absolvent odboru elektrotechniky bude rozumieť rôznym elektromagnetickým fenoménov a ich aplikácii v priemysle. Oboznámi sa tiež s princípmi navrhovania meracích a diagnostických systémov, automatizovaných systémov v priemysle ako aj iných elektrických zariadení.

  Absolventi sa uplatnia vo všetkých druhoch podnikov, spoločností a organizácií vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a procesy elektrotechniky, elektrofyziky a elektroenergetiky vo svojich výskumných, vývojových, projekčných, technických, investičných, výrobných, prevádzkových a obchodných útvaroch.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

  Zaujímaš sa o fyzikálne vedy, jadrovú fyziku a techniku, či jadrovú energetiku? Chceš sa dozvedieť viac o urýchľovačoch, jadrových elektrárňach a fyzikálnych procesoch v materiáloch? Naučiť diagnostikovať materiály, či sa podieľať na príprave nových nanomateriálov a biomateriálov pre rôzne aplikácie? Venovať sa jadrovej energetike je múdrou voľbou. Aj politika Európskej únie hovorí, že je nutné navyšovať energiu z nukleárneho zdroja. Bez jadrovej energie nebudeme môcť zvládnuť ani klimatickú krízu, pretože momentálne neexistuje iný stabilnejší a čistejší zdroj energie. Energia jadra priamo súvisí s riešením klimatickej krízy. Zapoj sa do výskumu budúcnosti, buduj jadrové reaktory novej generácie a staň sa tak potrebným odborníkom kdekoľvek na svete.
  Opis študijného programu:
  Oboznámiš sa s fyzikálnou podstatou javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky nových progresívnych materiálov. Dozvieš sa viac o rôznych druhoch žiarenia a metódach ich detekcie. Nazrieš do tajomstiev živej hmoty pre odhalenie možností využitia bioelektronických systémov pre technické aplikácie. Prenikneš do problematiky jadrovej energetiky, či jadrovej fyziky a techniky. Počas štúdia navštíviš slovenské a zahraničné pracoviská a medzinárodné výskumné centrá, v ktorých nadobudneš skúsenosti pre tvoje ďalšie odborné pôsobenie.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Robotika a kybernetika

  Ako funguje robotický vysávač alebo bezpilotné lietadlo? Ako zrýchliť proces výroby a eliminovať chybovosť ľudského faktoru? Kedy budeme bežne používať autonómne vozidlá či vlaky? Má umelá inteligencia svoje limity?

  Tieto otázky ako aj mnohé ďalšie ti zodpovie štúdium Robotiky a kybernetiky. Počas neho pochopíš, ako fungujú sofistikované stroje v montážnych dielňach, navigačné prístroje vo vesmírnych centrách, princípy fungovania inteligentnej domácnosti. Ako je možné, že robot vyrieši náhodnú úlohu v reálnom čase? Študovať robotiku je rozumnou voľbou pre každého, kto chápe, že robotizácii a kybernetike patrí budúcnosť. Pracuj so svetovo uznávanými odborníkmi, medzi ktorých patrí aj náš profesor Duchoň, vyvíjaj drony, ktoré budú robiť inventúru vo veľkých podnikoch, odnášať poštu a malé zásielky, vycestuj s nami do Dubaja na medzinárodnú výstavu a predveď spolu s nami, že slovenská kybernetika má svetu čo ponúknuť. Vyplň prihlášku a začni študovať náš odbor bez prijímacích pohovorov.
  Opis študijného programu:
  Absolvent študijného programu Robotika a kybernetika na základe poznatkov z teórie kybernetiky a informatiky je schopný riešiť úlohy z modelovania technických, ekonomických aj biologických procesov. Je schopný programovať jednoduché aj zložité algoritmy, vrátane úloh reálneho času. Nájde široké uplatnenie v odboroch, akými sú: priemysel, bankovníctvo, biomedicína, energetika, inteligentné budovy, doprava.
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška
 • Telekomunikácie

  Od mobilnej komunikácie až k virtuálnemu teleportu do meeting roomu či tvorbe podmienok pre autonómnu mobilitu. Také možnosti dnes otvára najnovšia generácia sietí. A dokonca via, mnohé z nich ešte vlastne nepoznáme. Ak máš preto chuť stáť pri zrode nových možností a aplikácií študuj Telekomunikácie. Komunikácia už v blízkej budúcnosti bude iná ako tá terajšia. Naučíš sa princípy prenosu hlasu, obrazu, videa, obrovských paketov či iných signálov. Prenikneš do tajov komunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb, ako aj mobilnej a satelitnej komunikácie. Samozrejme, tiež zvládneš problematiku digitálneho spracovania signálov. Jednoducho povedané, študovať tento odbor, je pre teba super perspektíva! Vyplň prihlášku a začni študovať náš odbor bez prijímacích pohovorov.
  Opis študijného programu:
  Absolvent bude schopný priblížiť širokej verejnosti možnosti telekomunikačných technológií. Uplatnenie nájde v spoločnostiach zameraných na budovanie a prevádzku telekomunikačných systémov, ale aj ako manažér projektov, konštruktér či systémový návrhár.


  Foto: Tomáš Benedikovič
  Prihlás sa na štúdium E-prihláška

Partneri

IBM
Atos
OMS
VÚJE
ANV
Novartis
Accenture
Humusoft
MathWorks
Návrat hore