Zdielať

Spolupráca s Rúrskou univerzitou

V rámci projektu FrontSeat sa skupina mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU BA a ÚAMAI SjF STU v dňoch 6. až 9. februára 2023 zúčastnila pracovnej návštevy na prestížnej Rúrskej univerzite (Ruhr-Universität Bochum) v nemeckom Bochume .
 
Skupina z FEI STU sa zúčastnila viacerých stretnutí a konzultácií s členmi Katedry digitálneho inžinierstva (Digital Engineering Chair), ktorí sa rovnako ako naši pracovníci zaoberajú modernými digitálnymi technológiami (virtuálna realita, 3D enginy, generatívny dizajn, interoperabilita, edge a cloud computing, …) a ich implementáciou do priemyslu a služieb. Ide o dôležitý trend konvergencie informačných technológií a automatizácie, ktorý so sebou prináša Industry 4.0
 
Všetci účastníci stretnutia spolu navštívili aj nové univerzitné výskumné centrum ZESS, kde absolvovali prehliadku laboratórií (Industry 4.0, drony, …) s prezentáciami aktuálne riešených výskumných projektov. 

Pracovníci z oboch fakúlt sa predstavili s nasledujúcimi prezentáciami:
  • Oto Haffner (FEI STU): Introducing of Institute of Automotive Mechatronics
  • Erik Kučera (FEI STU): Digital Technologies for Industry 4.0: Augmented Reality, Cloud and Petri Nets
  • Rudolf Pribiš (FEI STU): Experimental Platform for Digital Technology for Industry 4.0.
  • Michal Balla (FEI STU), Motivation for Internship: Personal Experience and Research Focus
  • Martin Gulan (SjF STU), AutomationShield: an open-source hardware and software initiative for control engineering education
Výskumníci z oboch univerzít si zo stretnutí odniesli užitočné poznatky, nové impulzy do vedeckej práce a perspektívu užšej spolupráce so zahraničným partnerom.

Ako si podať prihlášku na FEI STU

Pozri si videá, ktoré pripravila študentka našej fakulty a získaš základné informácie, ktoré ti pomôžu pri podávaní prihlášky na Fakultu elektrotec…
Celý článok