Zdielať

Najrýchlejší Slovák na FEI STU. Keď svaly nie sú na úkor rozumu

Hľadáš školu, kde by si využil svoje matematické a technické myslenie? Sprav to ako Ján Volko, náš zlatý medialista z ME do 23 rokov. Vie, že vzdelanie mu dáva výhodu zamestnania a druhej kariéry po skončení tej športovej. Štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU znamená pre neho získať vzdelanie odolávajúce nástrahám pandémií i ekonomických kríz. A súčasnosť mu dáva za pravdu. Absolventi práve tejto školy o zamestnanie isto neprídu. Veď informatici a elektrotechnici sú dnes priam „na roztrhanie“.

„Mal som vždy blízky vzťah k informačným technológiám, resp. k technológiám ako takým. Šla mi matematika, fyzika. Chcel som študovať sieťarinu, odbor telekomunikácie. Skúsil som aj programovanie, no nakoniec som sa predsa len dostal k odboru, ku ktorému som inklinoval už na strednej. Dobre som spravil. Momentálne som v bakalárskom ročníku a musím povedať, že hoci máme aj predmety, ktoré sú ťažšie, zvládnuť sa dajú aj pri mojom vyťažení. Mám chápavých profesorov a ochotných spolužiakov.“, hovorí o svojej motivácii študovať Ján Volko.

Mnohí sa zrejme opýtajú, ako to, že taký nadaný športovec študuje na Slovensku. Veď v zahraničí sú určite lepšie podmienky na šport a vysoké školy zrejme také talenty aj vyhľadávajú. Ján Volko tvrdí, že doma je doma. „Ponuku som aj dostal, ale mám rád svoje zázemie, dobrú partiu, vyhovuje mi to tak.“, prízvukuje. Aktívne sa venuje tiež deťom – atletickému dorastu a o toto všetko by v zahraničí prišiel. V jeho očiach vyhráva Slovensko a FEI STU.

Aké sú jeho plány do budúcna? Atletiku by chcel samozrejme robiť čo najdlhšie. Potom, po skončení školy, by rád pracoval v IT odvetví. Jedným dychom však dodáva: „So športom by som ale úplne prestať nechcel, teda pokiaľ mi to zdravie dovolí. Máme rozbehnutú atletickú akadémiu a chcel by som sa v nej venovať deťom, odovzdávať im skúsenosti. Nie trénera, ale pomáhať na dennej báze to áno.“

V sieťarine, ako sa v študentskom žargóne hovorí odboru telekomunikácie, však aj napriek momentálnym športovým výzvam, vidí zmysel svojho budúceho profesijného uplatnenia: „Zaoberať sa navrhovaním, dizajnom, udržiavaním komunikačných sietí, aby telefón, internet a televízia mohli fungovať a ľudia mohli bezproblémovo pracovať a komunikovať. Progresom určite bude i nástup 5G sietí. To ma láka. Ale aj taký cloud computing, čo je aj témou mojej bakalárskej práce.“ Perspektívy cloudu vníma tento vrcholový športovec široko. Aj tu vidí možnosti. Ktohovie, možno sa mu to podarí v budúcnosti skĺbiť so svojou skúsenosťou aktívneho športovca. Pretože nielen v priemysle sú dnes výrobné zariadenia napojené do cloudu, ale aj v športe nachádza cloud svoje využitie: „Čoraz viac rôznych senzorov, snímačov, fotobuniek sa využíva na snímanie rýchlosti športovca, svalovej aktivity...sníma sa napríklad doba kontaktu s podložkou. Skrátka všetko, čo je dôležité na analýzu pohybu, alebo techniky behu. Dáta sa zberajú, vyhodnocujú a získavajú relevantné informácie potrebné pre zlepšenie výkonnosti, tréningového procesu a podobne.“

Spokojnosť so štúdiom, ale aj so školou neskrýva. Hoci skĺbiť ju s vrcholovým športom je niekedy obrovskou výzvou. „FEIka je dosť praktická škola. Nie je to len čistá teória, ale aj cvičenia, exkurzie.... Je to štúdium skĺbené s praxou. To celé štúdium vlastne uľahčuje, je to uchopiteľné. Mali sme predmety, v rámci ktorých sme sa boli pozrieť ako sú siete v realite vystavané architektonicky. Možné sú aj praxe v spoločnostiach, stáže... Viacero z mojich spolužiakov už pracuje v technologických spoločnostiach – v databázových strediskách, u telekom operátorov. A v inžinierskom štúdiu veľa z nich pracuje v týchto spoločnostiach aj na plný úväzok.“
 

A čo by odporučil maturantom?


„Svet sa vyvíja, technológie nás posúvajú, mňa technológie zaujímajú, pre mňa to zmysel má. Aj štúdium na Slovensku má zmysel. Každému kto sa zaujíma o techniku, by som odporučil pozrieť sa na STU a jej fakulty. Nie je to jednoduchá škola, kladie nároky, ale vzdelanie získaš kvalitné. Ani v športe to nie je inak. Treba najprv zamakať, až potom príde úspech.“
 

Ako si podať prihlášku na FEI STU

Pozri si videá, ktoré pripravila študentka našej fakulty a získaš základné informácie, ktoré ti pomôžu pri podávaní prihlášky na Fakultu elektrotec…
Celý článok