Zdielať

Moderná výučba: FEI online

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU vyriešila súčasnú situáciu spôsobenú karanténnymi opatreniami rýchlym prechodom na online spôsob výučby. Vďaka moderným technológiám prebieha výučba naplno. Prednášky, cvičenia aj konzultačné hodiny sú zabezpečené pomocou nástrojov ako sú Google Meet, Microsoft Teams alebo platformy Discord. 

Vyučujúci využívajú moderné metódy ako zdieľané obrazovky, videokonferencie a množstvo ďalších interaktívnych nástrojov. Rovnako aj zasielanie a vypracovanie zadaní prebieha elektronicky. FEI STU má vďaka tomu plnohodnotný vyučovací proces.

Jedinou výnimkou sú výskumné laboratóriá fungujúce v obmedzenom režime, kde v súčasnosti vedci FEI pracujú na projektoch pomáhajúcich v boji proti koronavírusu, napríklad na dostupnom pľúcnom ventilátore za niekoľko sto eur.

Novú formu štúdia si väčšina pedagógov aj študentov pochvaľuje, účasť aj interaktivita prednášok je na veľmi vysokej úrovni. FEI online je moderné a vysoko interaktívne učenie z domu s množstvom výhod.
 
Viac o priebehu výučby na FEI si môžete pozrieť v krátkom videu s ukážkami online prednášok a cvičení Ústavu automobilovej mechatroniky, Ústavu robotiky a kybernetiky a Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií.
 

hudba: www.bensound.com
 

Pozrite si príklady, ako je na FEI zabezpečené vyučovanie na jednotlivých ústavoch:   


ÚSTAV AUTOMOBILOVEJ MECHATRONIKY
 ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY
 


ÚSTAV INFORMATIKY A MATEMATIKY
ÚSTAV JADROVÉHO A FYZIKÁLNEHO INŽINIERSTVA
 

Okrem vyučovania globálna pandémia neohrozila ani proces podávania prihlášok na štúdium. Prihlášku je možné vyplniť elektronicky