FAQ

 

1. Ako sa môžem dostať na FEI STU?

Dostať sa na FEIku je jednoduché. Stačí, ak si úspešne zmaturoval a pošleš si k nám vyplnenú elektronickú prihlášku. Všeobecne platí, že prvé kolo prihlasovania máme otvorené od začiatku januára do 30. apríla vrátane. Druhé kolo prihlasovania sa otvára začiatkom júna. Vyber si študijný program, vyplň elektronickú prihlášku a nezabudni odovzdať všetky dokumenty, ktoré od teba fakulta požaduje. Väčšinou ide o overené kópie vysvedčení za 2. a 3. ročník a maturitného vysvedčenia. Taktiež je potrebné uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Ak všetko odovzdáš a zaplatíš včas, máš veľkú šancu, že budeš automaticky prijatý. Prijímacie skúšky sa totiž nekonajú.
 

2. Môžem nejako zvýšiť šance, aby ma uprednostnili pred druhými uchádzačmi?

Väčšie šance na úspech majú ľudia, ktorí vykazovali na strednej škole výborné výsledky z matematiky. Ak si bol na olympiáde alebo inej matematickej súťaži, určite nám daj o tom vedieť.
 

3. Musím fyzicky prísť na zápis na to, aby ste ma prijali?

Vyplniť prihlášku nestačí. Ak si už dostal vyrozumenie, že si bol prijatý na štúdium, je ešte potrebné posledné – prísť na zápis. Dobrou správou je, že od čias pandémie je zápis elektronický a deje sa v dvoch termínoch – v závislosti od prihlasovacieho kola, v ktorom si vyplnil prihlášku. Nezabudni sa zapísať! Len zapísaný študent sa skutočne ráta ako riadny študent do prvého ročníka.
 

4. Neprijali ma na študijný program z kapacitných dôvodov. Čo mám robiť?

Môže sa stať, že niektorý zo študijných programov naplní kapacity a ty sa nedostaneš do zoznamu prijatých uchádzačov. Ak si dostal vyrozumenie o takomto neprijatí, nevešaj hlavu. Stále máme pre Teba voľné miesto – zvoľ si však iný študijný program. Nemusíš sa báť, že by Ťa minula informatika, alebo, že sa nenaučíš nič z nových technológií. Pravdou je, že informačným technológiám sa na FEIke nevyhne nikto. Sú aplikované v každom študijnom programe, takže expertom na IT budeš tak či onak.
 

5. Neviem, čo treba na fakultu poslať poštou a čo stačí elektronicky.

Všeobecne platí, že je lepšie dokumenty posielať fyzicky poštou a to v riadnom časovom predstihu – tak, aby naše študijné oddelenie mohlo včas zaznamenať všetky Tvoje dokumenty a vyhodnotiť, či budeš prijatý.
 

6. Budem mať počas štúdia nárok na ubytovanie?

Ubytovanie je plne v kompetencii ubytovacích jednotiek STU. Orgán študentských domovov vypracúva a vyhodnocuje vlastné kritériá na to, koho ubytujú a koho už nie. Vo všeobecnosti majú však vyššiu šancu na ubytovanie tí uchádzači, ktorí bývajú ďaleko od Bratislavy. Kritériá a ďalšie detaily nájdeš tu.
 

7. Mám medzery v matematike. Zvládnem náročné štúdium? Počul som, že sa vyhadzuje.

Nebudeme klamať, FEIka je náročná škola. Nie však v takom zmysle, že by bola nezvládnuteľná alebo prístupná len geniálnym ľuďom. Máme ochotných a vysoko kvalifikovaných pedagógov. Chce to štipku snahy a disciplíny a môžeš sa rýchlo etablovať, zorientovať sa v systéme a o niekoľko rokov sa stať inžinierom. Ak sa necítiš komfortný práve v matematike, je to istá nevýhoda, ale nie fatálna. Oslov pedagóga, ktorý Ťa učí, zdôver sa mu s látkou, ktorej nerozumieš a on Ti ju rád objasní. Určite sa zapoj k ostatným študentom, oslovte spolu kompetentný ústav. Je mnoho ochotných doktorandov, ktorí Vám látku vysvetlia.
 

8. Bojím sa, že sa neuplatním.

Tak toto je skutočne vec, ktorej sa báť nemusíš. Je jedno, ktorý študijný program na FEI STU vyštuduješ, uplatnenie nájdeš vždy. Naši absolventi patria k najvychytenejším a najlepšie zaplateným ľuďom na trhu práce. Vlastne sa Ti môže veľmi rýchlo stať, že Ťa firma osloví už na škole a svoju kariéru rozbehneš ešte ako študent....
 

9. Aký je spoločenský život na FEIke?

Bohatý! Organizujeme grilovačky, čapujeme pivo a kofolu, radi debatujeme do neskorých večerných hodín. Čaká Ťa tu moderná študovňa s kvalitnou kávou, fitness centrum a lezecká stena, vlastný bazén a bufet. Študentský parlament organizuje veľa aktivít, FEIka si rada fičí na e-športovej lige. Nebudeš mať núdzu o kontakt. Naopak, možno tu nadviažeš kontakty s ľuďmi, z ktorých budeš ťažiť celý život.
 

10. Ako prežiť na FEI STU?

Všetko sme zapísali do prehľadnej brožúry, ktorú nájdeš tu.