Zdielať

Byť vzorným študentom na FEI STU sa oplatí

Absolventi FEI-ky sú najkomplexnejší technici, akých slovenské školy dokážu vyprodukovať. Našich študentov podporujeme vo všetkom, čo robia, pretože sme si istí, že čím lepšie podmienky vám vytvoríme, tým lepšie nápady budete mať. Preto naša fakulta ponúka štipendijný program, vďaka ktorému môže bez starostí študovať každý talentovaný technik.

Ak si naozaj vzorný študent s výborným prospechom, za 5 rokov štúdia môžeš získať štipendium až vo výške 17 400 €*. Naviac, ak sa ako študent budeš aktívne zapájať do reprezentácie fakulty a v študentských organizáciách, môže byť podpora zo strany fakulty ešte vyššia.
 

Čo môžeš získať

 
  • motivačné štipendium odborové = 290 €  x  3 násobok  x  5 rokov = 4 350 €
  • motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností = 450 € x 3 násobok x 3 roky (prvý ročník Bc. a Ing. nedostáva) = 4 050 €
  • talentovaní podľa ministerstva za 3 roky v Bc. = 9 000 €

* Vyrátané pre modelový príklad výborného prospechu (samé 1-ky a Áčka) za podmienok, ktoré platia pre akademický rok 2022/2023
     

Študuj technológie. Študuj na FEI STU. Má to zmysel!

 

Ako si podať prihlášku na FEI STU

Pozri si videá, ktoré pripravila študentka našej fakulty a získaš základné informácie, ktoré ti pomôžu pri podávaní prihlášky na Fakultu elektrotec…
Celý článok

Deň otvorených dverí 2023

27. januára 2023 sa na pôde našej fakulty konal ďalší ročník obľúbeného podujatia - Deň otvorených dverí. Tento rok bol výnimočný preto, že sme …
Celý článok